ឯកឧត្តម សែ សុខា អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិលើការអនុវត្តស្តីពីការកំណត់អត្រា និងបែបបទជ្រើសរើសជនពិការឲ្យចូលបម្រើការងារ

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម សែម សុខា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា អញ្ជើញជាអធិបតី បើក សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិលើ ការអនុវត្តស្តីពីការកំណត់អត្រា និងបែបបទជ្រើសរើសជនពិការឱ្យចូលបម្រើការងាររដ្ឋនៅ តាមក្រសួង ស្ថាប័ននានា ដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅ ខេត្តសៀមរាប នារសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ