លោកជំទាវ អ៊ឹង កន្ថាផាវី អញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីជំនាញដោះស្រាយករណីប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សា និងការរំលោភបំពានលើស្ត្រី នៅខេត្តក្រចេះ

AKP ក្រចេះ ថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

លោកជំទាវ អ៊ឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារី និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្រ្តី អញ្ជើញជួបប្រជុំ​ជាមួយមន្ត្រីជំនាញ​ដោះស្រាយករណីប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សា និងការរំលោភបំពានគ្រប់រូបភាពលើស្រ្តី នៅខេត្តក្រចេះ នារសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ជួន សុជាតិ