នាវាទេសចរណ៍ WESTERDAM នាំភ្ញៀវទេសចរ និងនាវិកប្រមាណជិត ៣.០០០នាក់ ចូលចតកំពង់អន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ច

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

នាវាទេសចណ៍បរទេស០១គ្រឿងឈ្មោះ WESTERDAM នាំភ្ញៀវទេសចរបរទេសចម្រុះជាតិសាសន៍ និងនាវិកជិត ៣.០០០នាក់ មកពីប្រទេសវៀតណាម ចូលចតកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយថ្ងៃ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមុននឹងចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃ។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី