ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញចែកប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋសំណង់ផ្ទះល្វែងក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌច្បារអំពៅ ចំនួន ៤០៧គ្រួសារ

រាជធានីភ្នំពេញ ​៖ ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញចែកប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមសំណង់ផ្ទះល្វែង ក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌច្បារអំពៅ ចំនួន ៤០៧គ្រួសារ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន