កិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍លើអនុវិស័យ ដំណាំបន្លែសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០-- កិច្ចពិភាក្សាការងារអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើម នៃការបង្កើតអនុស្សរណ:យោគយល់គ្នាស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍លើអនុវិស័យដំណាំបន្លែសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជា…

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតាមផែនការ សម្រាប់មន្ត្រីរាជការឆ្នាំ២០២០ ក្នុងកាលៈទេសៈនៃការ​រាតត្បាតជាសកល…

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០-- កាលពីថ្ងៃអង្គារ ៣កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្ដីការក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន លោក ហឿន សំនៀង…

គណៈប្រតិភូកម្ពុជាចូលរួមអន្តរកិច្ចប្រជុំ ថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីលើកទី១០…

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០២០-- កាលពីថ្ងៃអង្គារ ៣កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ…

COVID-19: WWF Calls for Urgent Global Action

AKP Phnom Penh, June 24, 2020 -- While the world continues to grapple with the devastating consequences of COVID-19, WWF is calling for urgent global action to address the key drivers it has…

Foreign Exchange Rates in Cambodia

AKP Phnom Penh, June 24, 2020 – The following are the foreign exchange rates against the Riel (Cambodian Currency) released by the National Bank, on June 24, 2020.

Taux de change des devises étrangères au Cambodge

AKP Phnom Penh, le 24 juin 2020​​ -- Le tableau suivant, publié le 24 juin, 2020​ par la Banque nationale, est les taux de change des monnaies étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne).