កសិករខេត្តត្បូងឃ្មុំចាប់ផ្តើមដាំដុះពោតក្រហមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុក

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ ស៊ឹង សុផារី  ត្បូងឃ្មុំ ៖ កសិករខេត្តត្បូងឃ្មុំចាប់ផ្តើមដាំដុះពោតក្រហម ឬពោតចំណីសត្វ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារ  ដោយសារប្រភេទពូជពោតនេះ…

មនុស្ស២នាក់បានស្លាប់ និង១៤នាក់ទៀតរងរបួសក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកស្រី ប៉ុង សុភាវី ភ្នំពេញ៖ មនុស្ស២នាក់បានស្លាប់ និង១៤នាក់ទៀតរងរបួសក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ដែលភាគច្រើនគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះ…