ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ រៀបចំព្រះពុទ្ធបដិមាជិត ១.០០០អង្គ…

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នំា២០១៨ -- លោក ឆាន់ ចំរើន អនុប្រធានការិយាល័យ នៃក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ទទួលបន្ទុកកន្លែងអភិរក្សវត្ថុបុរាណ នៅអភិរក្សដ្ឋានអង្គរ ខេត្ដសៀមរាប…

Cambodian PM Returns Home from Foreign Mission

AKP Phnom Penh, October 12, 2018 -- Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen of the Kingdom of Cambodia arrived home this afternoon after attending important meetings in Japan and…

Retour de Samdech Hun Sèn au pays

AKP Phnom Penh, le 12 octobre 2018 -- Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn (Photo 1) débarque d'un avion spécial à l'aéroport international de Phnom…

PM Hun Sen Returns Home

AKP Phnom Penh, October 12, 2018— Cambodia’s Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen (Pic. 1) disembarks from a special aircraft at Phnom Penh International…