ការិយាល័យស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបូកបីបានបន្ថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០​ -- ការិយាល័យស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបូកបី (AMRO) ដែលមាន មូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានបន្តបន្ទាបកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដល់កម្រិតអវិជ្ជមាន…

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ណែនាំឱ្យក្រុមការងារអនុវត្តន៍ច្បាប់…

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស (គ.ជ.ប.ជ) បានណែនាំឱ្យក្រុមការងារ…

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បានធ្លាក់មកដល់ដៃរដ្ឋសភាហើយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បានធ្លាក់មកដល់ដៃ រដ្ឋសភាហើយ។ សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះ…