ប្រជាកសិករសាទរចំពោះគម្រោងការដាក់អោយដំណើរការឡើងវិញការនាំចេញអង្ករសររបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេស

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ សេង សុផាន់ណា ថ្ងៃទី ១៨ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០៖ ប្រជាកសិករសាទរចំពោះគម្រោងការដាក់អោយដំណើរការឡើងវិញការនាំចេញអង្ករសររបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេស ដែលជួយធ្វើឲ្យកសិករផលិតមានទីផ្សារមិនសល់ចោល។…

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូង រាជធានី-ខេត្តជាផ្លូវការ…

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ សុភា វិសិទ្ធិពង្ស ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូង រាជធានី-ខេត្តជាផ្លូវការ…

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញណែនាំដល់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន…

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ ដោយ​ លោក​ ហុក​ សុខរិន​  អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញណែនាំដល់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានទាំងអស់បង្កើនការធ្វើអនាម័យនិងប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះជំងឺកូវីដ-១៩…

Campaign of Court Case Backlog Settlement Kicks Off

AKP Phnom Penh, May 18, 2020 -- A campaign to handle court case backlog at municipal and provincial courts across Cambodia was kick-started this morning. Speaking at a press conference here at…