វេទិកាសាធារណៈ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ នៅខណ្ឌ៧មករា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ -- ព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋនៅខណ្ឌ៧មករា ស្នើសុំឱ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយចំពោះអ្នកធ្វើអាជីវកម្ម ធ្វើមាស អ្នកចាញ់ថ្នាំរថយន្ដ នៅជុំវិញវត្ដសំពៅមាស គំនរសំរាមនៅជុំវិញផ្សារអូឫស្សី…

ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការក្រសួងព័ត៌មាន ត្រៀមរៀបចំ…

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ -- ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការក្រសួងព័ត៌មាន…

Taux de change des devises étrangères au Cambodge

AKP Phnom Penh, le 25 décembre 2019-- Le tableau suivant, publié le 25 décembre 2019 par la Banque nationale, est les taux de change des monnaies étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne).…

Foreign Exchange Rates in Cambodia

AKP Phnom Penh, December 25, 2019 – The following are the foreign exchange rates against the Riel (Cambodian Currency) released by the National Bank, on 25 December, 2019.