(វីដេអូ)៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ស្តីពីការចេញដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនជនត្រូវចោទ ចំនួន៩រូប