ប​ន្តិចទៀតនេះ TV APPs  និង Page Facebook ក្រសួងព័ត៌មាន នឹងធ្វើការផ្សាយឡើងវិញនូវសន្និសីទសារព័ត៌មានសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន និងនាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

(ភ្នំពេញ)៖ នាវេលាម៉ោង៣ និង៣០នាទីរសៀល TV APPs  និង Page Facebook ក្រសួងព័ត៌មាននឹងធ្វើការផ្សាយឡើងវិញនូវសន្និសីទសារព័ត៌មានសុម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី  ហ៊ុន សែន នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងនាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម៕