បច្ចុប្បន្ននេះ​មាន​អតិថិជន​ច្រើនជាង​៨​សែន​នាក់​ហើយ​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​បណ្តាញ​ទូរទស្សន៍​ផ្កាយរណប​ឌី​ធី​វី ពួកគាត់​បានក្លាយ​ជា​គ្រួសារ​ឌី​ធី​វី ដ៏​កក់ក្តៅ​បំផុត

(ភ្នំពេញ)៖ បច្ចុប្បន្ននេះ​មាន​អតិថិជន​ច្រើនជាង​៨​សែន​នាក់​ហើយ​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​បណ្តាញ​ទូរទស្សន៍​ផ្កាយរណប​ឌី​ធី​វី ពួកគាត់​បានក្លាយ​ជា​គ្រួសារ​ឌី​ធី​វី ដ៏​កក់ក្តៅ​បំផុត​។ មានតែ​ឌី​ធី​វី​តែមួយគត់​ដែល​អាច​ទស្សនា​បាន​ក្នុង​កម្រិត​អេ​ច​ឌី 1080P និង​មាន​ប៉ុស្តិ៍​ច្រើនជាង​200​ប៉ុស្តិ៍​ដែលមាន​ទាំង​ប៉ុស្តិ៍​ខ្មែរ និង​ប៉ុស្តិ៍​បរទេស​។ មិនមាន​បង់​សេវា​ប្រចាំខែ នៅ​ទ្រាំ​ទស្សនា​ប៉ុស្តិ៍​ទូរទស្សន៍​មិន​ច្បាស់​ធ្វើ​អ្វី​ទៀត ឌី​ធី​វី​ល្អ​ជាង ច្បាស់​គ្រប់​ប៉ុស្តិ៍​…​ទស្សនា​បាន​ទូទាំងប្រទេស​៕