សារលិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខ ចំពោះឯកឧត្តម នាវនៅ បញ្ញាពិសិដ្ឋ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងនាមក្រុមការងារប្រតិបត្តិ APP ក្រសួងព័ត៌មាន សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំ ចំពោះក្រុមគ្រួសារសពរបស់ ឯកឧត្តម​ នាវនៅ បញ្ញា ពិសិដ្ឋ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន ក្នុងជន្មាយុ ៤១ឆ្នាំ។

សូមក្រុមគ្រួសារសព ឯកឧត្តម នាវនៅ បញ្ញាពិសិដ្ឋ មេតា្តទទួលនូវការរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំនេះ និងសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានយ៉ាងជ្រោលជ្រៅអំពីក្រុមការងារប្រតិបត្តិ APP ។