រាជរដ្ឋាភិបាល ស្នើសុំវិធានការអនុវត្តន៍បន្តរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់ លុបបំបាត់និងបង្រ្កាបការកាប់រាន ដុត ឈួសឆាយ និងហ៊ុមព័ទ្ធដីព្រៃឈើ ដើម្បីវាតដីយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —