ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្ដីណែនាំក្រើនរម្លឹកស្ដីពីការត្រៀម និងឆ្លើយតបនៅពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —