សាលារាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការបញ្ចៀសចរាចរជា បណ្ដោះអាសន្ន សម្រាប់ការប្រារព្ធមីទ្ទិញខួបលើកទី៦៨ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនាខាងមុខ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —