អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកការដួលរលំអគារកំពុងសាងសង់នៅក្រុងព្រះសីហនុ គឺឧបទ្ទវហេតុបច្ចេកទេសនៃសំណង់សុទ្ធសាធ មិនប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសនៃការវិនិយោគផ្នែកឧស្សាហកម្មសំណង់ និងអចលនទ្រព្យនោះទេ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —