កម្ពុជាទទួលបានមេដាយសំរឹទ្ធ ៧គ្រឿង ពីការប្រកួតប្រជែងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងអាស៊ានបូកបី លើកទី៨ នៅប្រទេសថៃ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —