កម្ពុជាស្នើដៃគូអន្តរជាតិនានាបន្តជួយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជា

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ អត្ថបទដោយលោក ជួន បូណា ១៤ ០៦ ១៩៖


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានស្នើដល់ដៃគូអន្តរជាតិនានា ពិសេសអង្គការILO បន្តជួយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជា ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបរិបទបដិវត្តឧស្សាហកម្ម ៤.០។


ថ្លែងក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី១០៨នៃសន្និសីទអន្តរជាតិខាងការងារ នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានឱ្យដឹងថា «ស្របពេលដែលប្រភេទការងារមួយចំនួនបាននឹងកំពុងមានការផ្លាស់ប្តូរ នៅក្នុងដំណើរការវិវត្តផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងបដិវត្តឧស្សាហកម្ម ៤.០ កម្ពុជាជឿជាក់ថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងចូលរួមជាមួយកម្ពុជា ដើម្បីដាក់ចេញជាវិធានការ និងដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈម ដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងទីផ្សារការងារ ទាំងបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគត សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប។ ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង បានបន្តថា ដើម្បីសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ជាពិសេសគោលដៅទី៨ «ការងារសមរម្យ» នៅក្នុងបរិបទនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី៤ ប្រទេសសមាជិកអង្គការ ILO ចាំបាច់ត្រូវធានាឱ្យបានថា កម្មករនិយោជិត និងយុវជនទទួលបានការអប់រំចំណេះដឹងទូទៅ និងបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ប្រកបដោយគុណភាព និងឱកាសទទួលបានការសិក្សាពេញមួយជីវិត ដើម្បីទទួលបានជំនាញមួយ ដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារក្នុងស្រុក និងក្នុងតំបន់។ ក្នុងន័យនេះ ប្រទេសសជាមាជិកអង្គការ ILO គប្បីផ្ដោតលើការបង្កើនសមត្ថភាពជំនាញដល់កម្លាំងពលកម្ម បង្កើនផលិតភាព បង្រួមគម្លាតភាពមិនស៊ីគ្នានៃជំនាញ ពង្រឹងសេវាព័ត៌មានទីផ្សារការងារ និងសេវារកការងារធ្វើ បង្កើនគុណភាពអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីចាប់យកអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមា និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការប្រែប្រួលពិភពការងារ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជំនាញនាពេលអនាគត។
ឯកឧត្តមបាន បន្តទៀតថា ក្នុងរយៈពេល៥០ឆ្នាំ ដែលកម្ពុជាក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការ ILO កម្ពុជាសម្រេចបានសមិទ្ធផលយ៉ាងធំធេងក្នុងវិស័យការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការនេះ ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនានា។ កម្ពុជាសង្ឃឹមថា គោលការណ៍គ្រឹះរបស់អង្គការ ILO ដែលផ្តោតលើយន្តការត្រីភាគី និងកិច្ចសន្ទនាសង្គម នឹងសម្រេចបាននូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍សតវត្សរ៍មួយ ដែលកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់អំពីតួនាទី និងបេសកកម្មរបស់អង្គការ ILO ក្នុងការចាប់ផ្តើមសតវត្សទី២របស់ខ្លួន ដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់ការងារសមរម្យ ប្រកបដោយផលិតភាពសម្រាប់គ្រប់គ្នា។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ជឿជាក់ថា អង្គការ ILO នៅតែបន្តមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ និងជាស្ថាប័នត្រីភាគីមួយ ដែលនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការប្រែក្លាយបញ្ហាប្រឈម ដែលបាននិងកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងបដិវត្តឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី៤ ទៅជាកាលានុវត្តភាពនៃអនាគតការងារដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូប ដោយមិនបោះបង់បុគ្គលណាម្នាក់នោះទេ៕