ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរី ផ្ញើលិខិតតវ៉ាទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Mediacorp ចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានក្រោមចំណងជើង “China’s Chequebook Diplomacy”

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —