អ្នកជំនាញមកពីបណ្តាប្រទេសនានា អញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិន ក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី៦ នៃសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៩

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —

អ្នកជំនាញមកពីបណ្តាប្រទេសនានា អញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិន ក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី៦ នៃសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៩ ដែលប្រារព្ធធ្វើនៅសណ្ឋាគារសុខាអង្គរ ខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ អ៊ុង ហុងលៀង និង សួស សាវី