ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានបញ្ជាក់ថា ប្រជាពលរដ្ឋដែលឡើងមកតវ៉ា នៅមុខទីស្តីការក្រសួងនៅថ្ងៃនេះ គឺជាអ្នកទន្ទ្រានដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —