រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ទីក្រុងស្អាត កំពុងតែត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់នៅខេត្តសៀមរាប

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —

អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹង ដោយផ្អែកទៅលើចលនា « ទីក្រុងស្អាត រមណីយដ្ឋានស្អាត សេវាកម្មល្អ បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ »។

រូបថតៈ ផាវ ប៊ុនធី