ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន និងឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល អញ្ជើញចុះពិនិត្យស្ថានីយចម្រោះសម្អាតទឹកកាកសំណល់ នៅក្រុងព្រះសីហនុ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន អញ្ជើញចុះពិនិត្យស្ថានីយច្រោះសម្អាតទឹកកាកសំណល់ក្រុងព្រះសីហនុ នារសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ អ៊ុង ហុងលៀង