រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងមហាផ្ទៃ ណែនាំដល់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិ បង្កើនវិធានការបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ —