ចាប៉ីដងវែងឆ្លើយឆ្លង៖ រីករាយសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ចាប៉ីដងវែងឆ្លើយឆ្លង៖ រីករាយសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី

ច្រៀងដោយ៖ លោក សាន់ សឺន និង លោក ម៉ើ មឿន

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា