វិចារណកថា៖ អបអរសាទរពិធិបុណ្យទន្លេលើកទី៥ ក្រោមប្រធានបទ​” ទន្លេ! ផ្សារភ្ជាប់សន្តិភាព ប្រជាជន និងទេសចរណ៍ “

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ អបអរសាទរពិធិបុណ្យទន្លេលើកទី៥ ក្រោមប្រធានបទ​” ទន្លេ! ផ្សារភ្ជាប់សន្តិភាព ប្រជាជន និងទេសចរណ៍ ”

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ​ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ម៉ោង ០៧ម៉០២នាទី និងម៉ោង ២១ម៉០២នាទី ថ្ងៃទី១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៩ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz