ព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃឧបោសថសីល៖ កុសលកម្មបទដប់

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃឧបោសថសីល៖ កុសលកម្មបទដប់

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ ព្រះវជីរមេធា លឿង ហាមុនី គ្រះអង្គជាសង្ឃគណធម្មយុត្តិកនិកាយ​

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM105.70MHz