ឯកឧត្តម ជា ច័ន្ទបរិបូណ៍៖ ស្ថានភាព នយោបាយរញ៉េរញ៉ៃតាមដងផ្លូវ ល្អប្រសើរ៣ឆ្នាំ ក្រោយ តុលាការកំពូល រំលាយបក្សប្រឆាំង