អាមេរិក អង់គ្លេស អូស្ត្រាលីកាណាដា និងណូវែលហ្សេឡង់រួមគ្នាចោទប្រកាន់ចិនលើបញ្ហាហុងកុង