សារលោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន នារដូវបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ