សារលិខិតសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងទិវាជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្ងៃទី១៣ តុលា ឆ្នាំ២០២០