សម្តេច ហេង សំរិន ដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សភាកម្ពុជា ចូលរួមបិទមហាសន្និបាតអន្តរសភា អាស៊ានលើកទី៤១ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ