សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើសារពិសេសជូន ថ្នាក់ដឹកនាំ អភិបាលរាជធានី និងខេត្ត ព្រមទាំងជនរួមជាតិទាំងអស់ ពាក់ព័ន្ធនិងការបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍៣វិច្ឆិកា ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ដោយ៖ ខៀវ យុទ្ធវង្ស