សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ចុះសិក្សា និងដោះស្រាយករណីរកឃើញគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្នុងនាវា ដែលលិចក្នុងទន្លេ នៅខេត្តកំពង់ចាម