សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន ប្រកាសថាលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត លើកទី៤  គឺអវិជ្ជមានកូវីដ១៩