សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែនប្រគល់ផ្ទាំងសូឡាពន្លឺព្រះអាទិត្យ 200 គ្រឿងនិងមុងជ្រលក់ថ្នាំ 200 ជូនពលរដ្ឋ 200 គ្រួសារនៅឃុំកោះស្នែងខេត្តស្ទឹងត្រែង