លោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន ៖ រហូតមកទល់ពេលនេះ ពុំទាន់មានវ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូវីដ-១៩ ណាមួយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយទេ