រថភ្លើងបុករថយន្តដឹកអ្នកដំណើរទៅធ្វើបុណ្យកឋិន នៅថៃភាគកណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន២០នាក់