រដ្ឋបាលលោកត្រាំ កំពុងជំរុញការលក់យន្ដហោះចម្បាំងF-35ចំនួន៥០គ្រឿងដល់អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមក្នុងតម្លៃ១០ពាន់លានដុល្លារ