មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិក ចេញមុខច្រានចោល ការចោទប្រកាន់របស់លោក ត្រាំ