មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទៀតហើយត្រូវបានលោក ដូណាល់ ត្រាំ បណ្តេញចេញពីតំណែង!