ប្រមុខការទូតកម្ពុជា នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសមេគង្គ-អាមេរិក លើកទី១ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅថ្ងៃស្អែក