ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោកដូណាល់ត្រាំ គ្រោងដកស៊ូដង់ចេញពី «បញ្ជីប្រទេសគាំទ្រភេរវករ» ក្រោយប្រទេសនេះព្រមសងលុយ ៣៣៥លានដុល្លារ