បាតុកម្មដ៏ក្តៅគគុកដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យបុរសស្បែកខ្មៅនៅអាមេរិកឈានចូលថ្ងៃទី៣ មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ និង ២នាក់របួស