នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ លោក ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចា បញ្ជាក់ជាថ្មីថា នឹងមិនមានឡើយ ការប្រើកម្លាំងបាយបង្រ្កាបក្រុមបាតុករនិស្សិត