ទីប្រឹក្សា៖ បើជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតី, លោក ចូ បៃដិន នឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត ពីអនាគតការដំឡើងពន្ធលើចិន