ដោយឡែក អូស្រ្តាលីចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតចិនពីបទជ្រៀតជ្រែកនយោបាយ