ចិន ទំនងជាមានមីស៊ីលប្រឆាំងរ៉ាដា ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយបំផុត ដែលបំពាក់ក្រោមស្លាប យន្តហោះចម្បាំង